Poniedziałek, 3 sierpnia 2015, data aktualizacji serwisu: 18.06.2015
Komenda Powiatowa Policji w Lipsku
strona główna
Menu przedmiotowe
Serwis odwiedziło:
96.900 osób

Praca - Służba Cywilna

i
Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji : 03.06.2015

Komenda Powiatowa Policji w Lipsku

Komendant Powiatowy Policji w Lipsku

poszukuje kandydatów na stanowisko:

robotnik gospodarczy

wymiar etatu : 0,25

 

miejsce wykonywania pracy : Posterunek Policji w Ciepielowie

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • sprzątanie obejmujące wszystkie czynności związane z utrzymaniem czystości i porządku w sprzątanych pomieszczeniach biurowych, socjalnych, korytarzach, klatce schodowej

  • dbanie o powierzone mienie oraz mienie znajdujące się w sprzątanych pomieszczeniach

  • przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

 

Wymagania konieczne:

- wykształcenie podstawowe

- pracowitość, dokładność

 

Wymagania pożądane :

- solidność

- punktualność

- komunikatywność

- dyspozycyjność

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

- podanie i CV,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Termin składania dokumentów do dnia:

10.06.2015 r.

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać do:

 

Komenda Powiatowa Policji w Lipsku

ul. Spacerowa 31a

26 – 700 Lipsko

 

Inne informacje:

Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przekazane po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.

Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty nie zakwalifikowane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Data publikacji : 03.06.2015

Data modyfikacji : 03.06.2015
Autor : Tomasz Krukowski
Opublikowane przez : Tomasz Krukowski
Komenda Powiatowa Policji w Lipsku ul. Spacerowa 31A
Statystyka strony: 6651 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
Wersja PDA