Praca - Służba Cywilna

Strona znajduje się w archiwum.

Komenda Powiatowa Policji w Lipsku

Komendant Powiatowy Policji w Lipsku poszukuje kandydatów na stanowisko: technik

w Referacie Ruchu Drogowego

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Lipsko

Główne obowiązki:

1. Wprowadzanie do policyjnego systemu KSIP danych z kart Pkr-2,3,12,13 i kart Prd 5/1.

2. Wprowadzanie do systemu informatycznego SEWIK wypadków i kolizji oraz prowadzenie ich analiz.

3. Sporządzanie wniosków o sprawdzenie kwalifikacji kierującego/cofnięcie uprawnień.

4. Wprowadzanie do systemu KSIP moduł Ruch Drogowy prawomocnych odpisów orzeczeń i wyroków sądowych na kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

5. Udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące systemów: System Wyszukiwawczy Policji PESEL), KSIP.

6.Udzielanie informacji dla osób zainteresowanych naruszających przepisy ruchu drogowego.

7.Obsługa teleinformatyczna.

 


 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

- oświetlenie naturalne i sztuczne,

- praca przy monitorze ekranowym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie

 • doświadczenie: -

 • pozostałe wymagania niezbędne:

  • znajomość ustawy o Policji, przepisów z zakresu ruchu drogowego

  • obsługa komputera,

 

p o ż ą d a n e:

 

 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,

 • zdolność analitycznego myślenia oraz interpretacji przepisów prawnych,

 • dyspozycyjność, dokładność, obowiązkowość,

 • samodzielność, komunikatywność,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych :

 • podanie kierowane do Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku i CV

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia: 23.10.2015 r. - decyduje data stempla wpływu do jednostki

pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji
ul. Spacerowa 31 A

27 – 300 Lipsko

 

lub składać w sekretariacie KPP w Lipsku, ul. Spacerowa 31 A w godz.: 7.30-15.30


z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko technik w Referacie Ruchu Drogowego."
 

Inne informacje:

Oferty niekompletne i niespełniające wymagań nie będą brane pod uwagę. Komendant Powiatowy Policji w Lipsku wybierze najkorzystniejszą ofertę.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.

Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty nie zakwalifikowane zostaną komisyjnie zniszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 16.10.2015
Data modyfikacji : 16.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Krukowski
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Krukowski Komenda Powiatowa Policji w Lipsku ul. Spacerowa 31A
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Krukowski
do góry