Komenda Powiatowa Policji w Lipsku - Praca - Służba Cywilna - Komenda Powiatowa Policji w Lipsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca - Służba Cywilna

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Powiatowy Policji w Lipsku poszukuje kandydatów na stanowisko: robotnik gospodarczy

Komenda Powiatowa Policji w Lipsku

Komendant Powiatowy Policji w Lipsku

poszukuje kandydatów na stanowisko:

robotnik gospodarczy

wymiar etatu : 0,75

 

miejsce wykonywania pracy : Komenda Powiatowa Policji w Lipsku

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • sprzątanie obejmujące wszystkie czynności związane z utrzymaniem czystości i porządku w sprzątanych pomieszczeniach biurowych, socjalnych, korytarzach, klatce schodowej

  • dbanie o powierzone mienie oraz mienie znajdujące się w sprzątanych pomieszczeniach

  • przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

 

Wymagania konieczne:

- wykształcenie podstawowe

- pracowitość, dokładność

 

Wymagania pożądane :

- solidność

- punktualność

- komunikatywność

- dyspozycyjność

 

Wymagania dodatkowe :

- min. 3 – miesięczny staż w administracji państwowej

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

- podanie i CV,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Termin składania dokumentów do dnia:

10.11.2017 r.

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać do:

 

Komenda Powiatowa Policji w Lipsku

ul. Spacerowa 31a

26 – 700 Lipsko

 

Inne informacje:

Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przekazane po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.

Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty nie zakwalifikowane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 16.10.2015
Data modyfikacji 06.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Krukowski
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Krukowski Komenda Powiatowa Policji w Lipsku ul. Spacerowa 31A
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Krukowski
do góry