Piątek, 31 października 2014, data aktualizacji serwisu: 11.09.2014
Komenda Powiatowa Policji w Lipsku
strona główna
Menu przedmiotowe
Serwis odwiedziło:
81.439 osób

Praca - Służba Cywilna

i
Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji : 15.01.2014

Komenda Powiatowa Policji w Lipsku

 

 

Komendant Powiatowy Policji w Lipsku poszukuje kandydatów na stanowisko: technik w Zespole Ochrony Informacji Niejawnych  - praca na zastępstwo

przewidywany okres zatrudnienia  od 01.02.2014 r.  do 14.09.2014 r.

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Lipsko

Główne obowiązki:

·koordynowanie i organizowanie pracy kancelarii tajnej,

 • nadzór i koordynacja zadań, związanych z przekazywaniem do archiwum lub składnicy akt Policji dokumentów niejawnych

·przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów niejawnych,

 • prowadzenie i aktualizowanie dziennika przepisów zawierające informacje niejawne,
 • przyjmowanie, rejestrowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych złożonych przez policjantów KPP w Lipsku,
 • organizowanie szkoleń doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników, prowadzenie potrzebnej dokumentacji,
 • realizowanie czynności pomocniczych w zakresie obsługi kadrowej policjantów i pracowników zatrudnionych w KPP w Lipsku, przygotowywanie dokumentacji kadrowej w celu przekazania jej do archiwum

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

- oświetlenie naturalne i sztuczne,

- praca przy monitorze ekranowym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie: -
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o Policji, ustawy o ochronie informacji niejawnych,
  • obsługa komputera,
  • dyspozycyjność, dokładność, obowiązkowość,
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy,

wymagania pożądane

 • wykształcenie wyższe,
 • 6 miesięcy  doświadczenia zawodowego  w administracji
 • poświadczanie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych określonych klauzulą ściśle tajne

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych :

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie               o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Termin składania dokumentów:

21.01.2014 r.

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji
ul. Spacerowa 31 A

27 – 300 Lipsko


z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w OIN."
 

Inne informacje:

Oferty niekompletne i niespełniające wymagań oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Komendant Powiatowy Policji w  Lipsku wybierze najkorzystniejszą ofertę.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.

Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty nie zakwalifikowane zostaną komisyjnie zniszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  wynosi więcej niż 6%.

 

 


 

Data publikacji : 15.01.2014

Data modyfikacji : 13.03.2014
Autor : Tomasz Krukowski
Opublikowane przez : Tomasz Krukowski
Komenda Powiatowa Policji w Lipsku ul. Spacerowa 31A
Statystyka strony: 5161 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
Wersja PDA