ustawa - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Lipsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Lipsku

1.Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.

2. Zarządzenie nr 1031 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 października 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

3.Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działań komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

4.Zarządzenie Nr 361 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2009 r.zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

5. Zarządzenie Nr 557 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 maja 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działań komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

6. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Lipsku z dnia 12 lutego 2008r.

7.Regulamin z dnia 30 lipca 2008 roku zmieniający Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Lipsku.

8.Regulamin z dnia 18 września 2008 roku zmieniający Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Lipsku.

9.Regulamin z dnia 28 października 2008 roku zmieniający Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Lipsku.

Metryczka

Data publikacji 17.02.2009
Data modyfikacji 13.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lipsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Krukowski
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Krukowski Komenda Powiatowa Policji w Lipsku ul. Spacerowa 31A
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Krukowski
do góry